Fedor Gál, Martin Hanzlíček a Peter Zajac

Slovensko 1989 - 1990

Naša vďaka a spomienka patrí:
Anne Erdélyovej, Tereze Grellovej, Antonovi Hodálovi, Pavlovi Hoffmannovi, Jánovi Langošovi, Petrovi Raševovi, Jozefovi Roškovi, Andejovi Sámelovi, Vladimírovi Sládekovi, Slavomírovi
Stračárovi, Marcelovi Strýkovi, Milanovi Simečkovi a ďalším skvelým ľudom, ktorí už nie sú medzi nami.

V dokumente boli použité archívne materiály, ktoré poskytli:
Česká televize, Originální Videojournal Praha, autori projektu a spolupracovnici.

Spolupracovali:
Katarina Adamicová, Juraj Alner, Ľubomír Badiar, Ján Bencúr, Ľuba Blaškovičová, Petra Bombíková — Maudgil, Daniel Bútora, Martin Bútora, Zuzana Cigánová, Miroslav Cipár, Katarina Čintalová, Ján Čarnogurský, Eva Dekanovská , Marcel Dekanovský, Martin Droppa, Ľubomír Feldek, Juraj Flamík, Veronika Folentová, Pavol Frič, Ivan Gabal, Andrej Gál, Eugen Gindl, Vladimír Hanzel, Václav Havel, Belo Hefler, Ivan Hoffman, Juraj Hrabko, Péter Hunčík, Tibor Huszár, Jana Jurášková, Juraj Kalina, Karol Kállay, Peter Kalmus, Milan Kňažko, Martin Koleják, Vladimír Komár, Mária Komárová, Mikuláš Konečný, Pavol Kováč, Jozef Kováč, Boris Kršňák, Jozef Kučerák, Ján Kuska, Miroslav Kusý, Edita Kušnierová, Jozef Kužma, Daniel Liška, Ján Lörincz, Ján Macko, Pavol Meluš, František Mikloško, Mária Mistríková, Peter Neuwirth, Kristína Neuwirthová, Miroslav Ondruš, Vladimir Pavlík, Jozef Polačko, Anton Popovič, László Prikler, Jan Ruml, Boris Seryj, Alexander Slafkovský, Ladislav Snopko, Ľubomir Stacho, Filip Struhárik, László Szigeti, Martin M. Simečka, Ján Štrasser, Jana Supová, Tibor Takáč, Peter Tatár, Zuzana Tatárová — Gindlová, Jan Urban, Filip Vagač, Inge Vagačová-Antalová, Ernest Valko, Tibor Varga, Eva Vargová, Vladimír Vološin, Ján Verčimák, Ján Záhradník a ďalší.

Tvorcovia dokumentu ďakujú:

Chez David, Penzion & Jewis restaurant v Bratislave, Nadácii Milana Simečku, Nadäcii otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, Stálej konferencii Občianskeho inštitútu v Bratislave, Stredoeurópskej nadácii - Central European Foundation, Veľvyslanectvu USA v Bratislave , Nadácii súčasného slovenského výtvarného genia, Nadaci pro vzdělání MAYA PRODUCTION s.r.o.

Videá, fotky a texty boli po prvý krát použité na stránkach www.tyzden.sk (v rubrike „Kauzy"" pod názvom „Novemer 1989") a potom pri tvorbe dokumentu „Dobré ráno Slovensko". Námet: Fedor Gál, Peter Zajac. Scenár: Martin Hanzlíček, Fedor Gál, Peter Zajac. Technická spolupráca: Rudo Vitkovič. Strih: Martin Hanzlíček, On - line: Karel Hurych. Zvuk: Václav Vondráček.  Hudba: Oldřich Veselý. Kamera: Martin Hanzlíček, Rudo Vitkovič. Réžia: Martin Hanzlíček.

Autorom textov pri videách, s výnimkou posledného, je Peter Zajac

Osobitné poďakovanie. za to, že dokument vznikol, patrí: Štefanovi Hríbovi, Vojtechovi Hronovi, Tomášovi Kramerovi, Štefanovi Meszlényimu, Janovi Novotnému, Rudolfovi Zajacovi.