0
dní slobody
0
obetí fašistov
0
väzňov komunistov
0
emigrácii

November 2009

Dvadsať rokov od konca totalitného režimu v našej krajine, to je čas, v ktorom sú pripomínané udalosti stále v čerstvej pamäti, no predsa je to čas dostatočne dlhý na to, aby sme mohli posudzovať výsledky. Nie je to len možnosť, je to naliehavá potreba.

Čítať ďalej...

25 rokov od pádu komunizmu v našej vlasti je obdobie, počas ktorého sa stihli prejaviť prednosti aj slabé stránky nového demokratického zriadenia.Čítať ďalej...

Príhovor Martina Bútoru pri udelení Ceny VIZE 4.10.2019, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97Čítať ďalej...

Privilegovaná vrstva, ktorá mala chrániť slobodu a rovnosť v právach.

Väčšina slovenskej spoločnosti je aj po 30 rokoch v rôznej miere utláčaná menšinou.

Čítať ďalej...

verejnost proti nasiliu
obcanske forum
studentske hnutie
fmk